“Bá tước Aiuchi, lẽ ra tôi không được phép quên chứ... ngài là người Nhật!”