GorilyosĐăng Nhập

Gor trong Gory, lyos trong Ilyos.


洗店老板的勇氣

description洗店老板的勇氣 - Page 4 EmptyRe: 洗店老板的勇氣

more_horiz
我怎么能说当我读到你的帖子时我是多么高兴。我是你的越南粉丝。小时候我早该知道你就是Panadol Extra广告里的那个人,但我没注意,从那以后已经十多年了。我早该知道,你就是周杰伦《不该》里的那个人。我早该知道你是告诉我们“多喝水”的人。我应该知道你去过我的国家。哦,我以前不注意你。幸运的是,我在《正负之间》中再次见到了你。

李見騰,我知道你总是看我们的评论。我知道你知道我们有多爱你。是的,你值得被这样爱。你应该快乐。谢谢你没有放弃演戏。谢谢你的坚持。谢谢你让我认识了简英泽,让我得到了这么多的甜蜜。感谢你注意你的粉丝,注意我们。感谢你阅读此评论。我非常爱你和你的朋友。但是,我还是不知道你喜不喜欢咖啡。

description洗店老板的勇氣 - Page 4 EmptyRe: 洗店老板的勇氣

more_horiz
洗店老板的勇氣 - Page 4 NJwoShcwcFj9xIqaYUar0COoajUaj0WguNJ8LsUqEp8MIFgWKNVLNRaq5aLFGi5+UqcSxqzQajUaj0WguNJ87sdJoNBqNRqP5oqKLjzQajUaj0Wg6CC1WGo1Go9FoNB2EFiuNRqPRaDSaDkKLlUaj0Wg0Gk0HocVKo9FoNBqNpoPQYqXRaDQajUbTQWix0mg0Go1Go+kQgP8Po4pJ1Yd2+xUAAAAASUVORK5CYII=
洗店老板的勇氣 - Page 4 WcH33T1gJ24HwAAAABJRU5ErkJggg==

Chà...

Sống như vậy cũng ổn lắm. Cảm ơn nhé, Lỗi Đằng.
privacy_tip Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết