GorilyosĐăng Nhập

Gor trong Gory, lyos trong Ilyos.


chat_bubble

Đông Du

by Gory
Gory, 13/9/2022, 11:53 Xem bài viết sau cùng
Chơi với ngôn từ
0 reply_all
7 remove_red_eye
chat_bubble

OCs confession

by Gory
Gory, 28/8/2022, 12:59 Xem bài viết sau cùng
Chơi với ngôn từ
15 reply_all
78 remove_red_eye
chat_bubble

Nghe nhạc không?

by Gory
Gory, 20/8/2022, 16:13 Xem bài viết sau cùng
Tài liệu dùng trong viết lách
13 reply_all
177 remove_red_eye
chat_bubble

Ngôn ngữ

by Gory
Gory, 20/8/2022, 16:09 Xem bài viết sau cùng
Tài liệu dùng trong viết lách
1 reply_all
46 remove_red_eye
chat_bubble

Original Soundtrack

by Gory
Gory, 20/8/2022, 16:06 Xem bài viết sau cùng
山河令 - Sơn Hà Lệnh
14 reply_all
153 remove_red_eye
chat_bubble
Spam linh tinh
0 reply_all
17 remove_red_eye
chat_bubble

Cạp cạp

by Gory
Gory, 19/7/2022, 13:16 Xem bài viết sau cùng
Lên núi cùng nhau
11 reply_all
160 remove_red_eye
chat_bubble

100 câu hỏi

by Gory
Gory, 15/7/2022, 15:14 Xem bài viết sau cùng
Chơi với ngôn từ
4 reply_all
61 remove_red_eye
whatshot
Spam linh tinh
25 reply_all
156 remove_red_eye
whatshot

洗店老板的勇氣

by Gory
Gory, 3/7/2022, 17:59 Xem bài viết sau cùng
Boylove Đài Loan
31 reply_all
179 remove_red_eye